Maskinromsstatus, 25.04.2019 05:57

Miljø:

Rackrekke Temp Fuktighet Sone
Rekke 1 18.0 °C Varm
Rekke 1/2 21.9 °C 34% Kald
Rekke 2/3 26.0 °C Varm
Rekke 3 24.5 °C Kald

Kjølemaskiner:

Kjølemaskin Temp Fuktighet Luftstrøm
astro-cool1 22.0 °C 30% 100%
astro-cool2 22.9 °C 31% 100%
Luftkjøler 13.5 °C 100%

Vannlekkasjer under datagulv:

Rackrekke 1 Rackrekke 2 Rackrekke 3
Tørt Tørt Tørt

UPS/Strøm:

UPS 1 UPS 2 UPS 3
Rackrekke 1 Spenning Spenning Spenning
Rackrekke 2 Spenning Spenning
PDU 1 Spenning Spenning
Rackrekke 3 Spenning Spenning Spenning

Nettspenning: Spenning