Maskinromsstatus, 19.02.2019 05:29

Miljø:

Rackrekke Temp Fuktighet Sone
Rekke 1 17.5 °C Varm
Rekke 1/2 21.8 °C 34% Kald
Rekke 2/3 23.0 °C Varm
Rekke 3 20.5 °C Kald

Kjølemaskiner:

Kjølemaskin Temp Fuktighet Luftstrøm
astro-cool1 22.2 °C 29% 100%
astro-cool2 23.2 °C 30% 100%
Luftkjøler 14.0 °C 66%

Vannlekkasjer under datagulv:

Rackrekke 1 Rackrekke 2 Rackrekke 3
Tørt Tørt Tørt

UPS/Strøm:

UPS 1 UPS 2 UPS 3
Rackrekke 1 Spenning Spenning Spenning
Rackrekke 2 Spenning Spenning
PDU 1 Spenning Spenning
Rackrekke 3 Spenning Spenning Spenning

Nettspenning: Spenning